Saturday, May 31, 2008

Child Killed by Teacher for Not Memorizing Qur'an...

A student of a religious seminary in Pakistan's Punjab province has died after he was punished by his teacher, police say.

Atif, seven, was hung upside down from a ceiling fan by Maulvi Ziauddin for not memorising his Koran lessons, his fellow students told the police.

Atif's condition deteriorated quickly and he died in the teacher's room. Maulvi Ziauddin has been arrested.

Human rights organisation say Pakistani children are often exposed to abuse.


To read the complete article go to BBC NEWS

5 comments:

 1. Anonymous10:44 AM

  ޤުރުއާން ހިތުން ދަސްނުކުރާ ކުދިންނަށް އަނިޔާކުރުމަށް ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ނުވަތަ ކީރިތި ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅެއްގައި އަންގަވާވައި ވާކަން ކަލޭމެންނަށް ދެއްކިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ މީހަކު ނުލަފާ ޢަމަލެއްކުރުމުން އޭނަ މުސްލިމަކަށް ވީތީ އިސްލާމްދީން އެއޮތީ ނުބައިވެފަދޯއެވެ.

  Get a life!

  ReplyDelete
 2. Dhivehi Christian2:21 PM

  This sort of Islamic attack on children must be stopped. Cruelty to children can be traced right back to Mohamed. According to Sunan Abu-Dawud Book 38, Hadith Number 4390, after the capitulation of the Banu Quraiza, a Jewish Tribe of Yathrib, by Islamic occupation forces, Mohamed ordered a mass slaughter of all adult males of the tribe. Boys were examined to see if they had grown pubic hair. The slightest trace of pubic growth meant that the boy was murdered on the spot.

  Today's barbaric mullahs draw inspiration from their head savage, Mohamed himself.

  ReplyDelete
 3. Anonymous3:19 PM

  @Dhivehi Christian: What do you think about this? http://www.indybay.org/newsitems/2008/05/19/18500219.php

  ReplyDelete
 4. Anonymous3:21 PM

  sorry that was the wrong link.
  try this: http://www.revisionisthistory.org/palestine52.html

  ReplyDelete
 5. This is a troubling story indeed. Good catch. Linked. http://wolfhowling.blogspot.com/2008/06/interesting-posts-from-around-web-1.html

  ReplyDelete