Thursday, September 17, 2009

މިސް ޕާކިސްތާން ބިކިނީ


ސާބަހޭ މާރިޔާ މޯޓެން. މި އިސްލާން ކުއްޖާ ބުރުގާ ނަގާޖަހާފަ ބިކިނީއެއްގައި

5 comments:

 1. Anonymous1:07 AM

  wow! all men in the world deserve to c this.

  cheers!

  mammohan singh
  pm of india

  ReplyDelete
 2. Anonymous3:42 AM

  އެމީހަކު ލާން ބޭނުން އެއްޗެއް ލުމުގެ މިނިވަން ކަން އޮންނަންވާނެ. އެ އަޅާ ހެދުމަކުން އެހެން މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބެންޏާ، މޫނުބުރުގާ އެއްވިޔަސް ނޫނީ ބިކިނީ އެއްވިޔަސް، އެ ހެދުމެއް އެޅުމަށް މަނާކޮށް ގަވައިދު ހަދައިގެން ނުވާނެ.

  ReplyDelete
 3. Anonymous7:05 AM

  Anon,
  moonu buruga should not be allowed as terrorists can use it.

  ReplyDelete
 4. Anonymous7:12 AM

  i want to corrupt that muslim.

  ReplyDelete
 5. Anonymous9:17 AM

  wankonthis you crazymuslims

  ReplyDelete